The Beatles

Bạn,

Tôi biết ban Beatles từ đã lâu nhưng một hai năm nay mới thật sự tìm hiểu nhóm này vì một lý do chính: vì nhóm quá nổi tiếng nên có khá nhiều sách bàn về cách soạn nhạc, hòa âm, v.v. Do đó tôi có thể học hỏi được nhiều về mặt nhạc thuật. Từ cách đây một năm bộ sách của tôi đã khá đầy đủ:

http://hoctroviet.blogspot.com/2010/09/beatles-fans-chao-nhau.html

Đây là hiện trạng của bộ sách tại thời điểm tháng 11 năm 2011.còn bộ sưu tầm CD cũng vẫn vậy.Mời bạn nghe một số bản, tôi sẽ từ từ cập nhật thêm: