5.24.2017

Học tiếng Pháp ở Mỹ

Bạn,

Gần hai tháng nay tôi mê mải đọc sách báo tiếng Pháp từ trang này:

http://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/US

Muốn đọc báo, bạn phải là hội viên của Alliance Francaise, lệ phí hàng năm là $90.

Tôi đang là hội viên của Alliance Francaise của thành phố Los Angeles. Tại vì tôi xa quá, gần 40, 50 miles, chứ nếu gần nhà là tôi theo học các lớp dạy ban ngày hay cuối tuần. Thật tiếc.

http://afdela.org/

Từ nay tôi được đọc báo cùng ngày in như dân Pháp. Mỗi tờ báo giá từ 3 đến 5 Euro +/-, vậy mà tôi chỉ trả $90 lệ phí hàng năm, thật hời! Có gần 50 đến 60 tờ báo như vậy, ra hàng tuần, như Le Point, Paris Match, Liberation, L'Express, v.v.

Hoctro
05/24/2017