2.16.2016

Amalia Casado - Disparais

Bạn,

Tình cờ nghe được bài này trên TV5Monde, tôi vội vàng tìm trên Youtube, và mua ngay CD trên iTunes. Bài này rất "Tây", rất là pop kiểu Pháp. Tôi vừa nghe xong là thấy muốn tìm mua để nghe lại liền.Mời bạn cùng thưởng thức.


 
Video: