6.11.2010

From Souvenirs To Souvenirs (Demis Roussos)

Bạn, tôi tình cờ tìm ra một trang YouTube của một người Việt tên Nicholas Phạm. Anh có tài kể chuyện qua những hình ảnh tư liệu của anh, và những bức ảnh anh chụp Paris hoa lệ. Mời bạn cùng xem bài From Souvenirs To Souvenirs - Demis RoussosAnh cũng có tài chụp hình thật đẹp.

http://www.flickr.com/photos/nicolaspham/

Anh nói đúng thật: "You only have one life, live it !" Tôi tin rằng anh sống với quan niệm ấy mỗi ngày.