5.18.2016

Something's gotta give ...

Bạn,

Như một câu châm ngôn: "được cái này thì mất cái kia", hai ba năm đổ lại đây tôi it viết blog, vì phải để tâm vào việc học và hành một software mới ở sở.

Khi bắt đầu học, tôi nảy ra sáng kiến viết xuống từng ngày những việc phải làm, cũng như những gì học được, cùng những ý tưởng sáng tạo để viết nhu liệu mới. Từ tháng 11/2013 dến nay 5/2016, gần tròn 3 năm, tôi đã viết đầy ba quyển nhật ký! Sáng mai là phải đổi sang quyển thứ tư!

Viết xuống những ý tưởng trong đầu, như khi xưa viết các tiểu luận phân tích nhạc, lại một lần nữa chứng tỏ rất có giá trị. Nhất là khi mình bắt đầu cảm thấy không còn nhớ chi tiết như xưa. Rất dễ dàng lật chúng ra xem lại.

Bạn nào chưa nghĩ đến việc viết nhật ký làm việc như tôi thì mong sẽ bắt đầu. Sau này khi về hưu có thứ để xem :-))))

Chúc bạn ngày vui,

Hoctro
5/18/2016
bốn quyển nhật ký, quyển trên cùng sẽ bắt đầu viết ngày mai ...
 Một trang sách ghi lại một số ý tưởng trên giao diện đang làm ...

5.09.2016

L'important c'est la rose - Gilbert Becaud

Bạn,

Mảnh mai như một nụ hồng buổi sáng, một vẻ đẹp thuần nhất. Đôi khi, trong cái quay cuồng của những ngày làm việc, nhìn những đóa hồng để biết mình còn yêu cái đẹp, chỉ có đóa hồng là quan trọng mà thôi, vì nó tượng trưng cho cái đẹp ... L'important c'est la rose,   tin tôi đi!
Toi qu'elle a laissé tomber
Pour courir vers d'autres lunes
Pour courir d'autres fortunes,
L'important...

L'important c'est la rose
L'important c'est la rose
L'important c'est la rose
Crois-moi