5.09.2016

L'important c'est la rose - Gilbert Becaud

Bạn,

Mảnh mai như một nụ hồng buổi sáng, một vẻ đẹp thuần nhất. Đôi khi, trong cái quay cuồng của những ngày làm việc, nhìn những đóa hồng để biết mình còn yêu cái đẹp, chỉ có đóa hồng là quan trọng mà thôi, vì nó tượng trưng cho cái đẹp ... L'important c'est la rose,   tin tôi đi!
Toi qu'elle a laissé tomber
Pour courir vers d'autres lunes
Pour courir d'autres fortunes,
L'important...

L'important c'est la rose
L'important c'est la rose
L'important c'est la rose
Crois-moi