5.07.2010

Only Yesterday - The Carpenters

Từ hồi cách đây 1 tuần tôi tự nhiên tìm ra cái link của nhóm The Carpenters, rồi hì hục cắt dán và in ra gần 60 trang các bài viết cảm nghĩ của Richard, cũng như các bài viết khác.

http://www.richardandkarencarpenter.com/recordings_rev.htm

Những "stories behind the songs" sao mà vui thiệt! Ngồi nghĩ lại, thì ra tôi mê nhiều nhạc Carpenters hơn tôi tưởng, có lẽ cũng 40-50 bài chứ không ít. Nếu xắp hạng bên nhạc ngoại thì họ đứng hạng 3 trong top 10 bands của tôi rồi, chỉ sau ABBA và the Beatles. Công nhận Karen thật là có "tiếng hát vượt thời gian", và không gian nữa, xuyên thẳng từ recording studio tới tận tai mình mà nghe rất đồng cảm.

Hậu 30-4, mời bà con cô bác nghe bài này để tin rằng một ngày mai vui tươi lộng lẫy sẽ tới, và đẹp như khu vườn Huntington Library (?) trên Pasadena, California nơi họ thâu hình.

Only yesterday I was sad and I was lonely.
You showed me the way to leave the past
and all its tears behind me.
Tomorrow may be even brighter than today,
since I threw my sadness away only yesterday.






Only Yesterday

Music by Richard Carpenter
Lyrics by John Bettis

After long enough of being alone,
everyone must face their share of loneliness.
In my own time nobody knew
the pain I was goin' through.
Waitin' was all my heart could do.
Hope was all I had until you came,
maybe you can't see how much you mean to me.
You were the dawn breaking the night,
the promise of morning light
filling the world surroundin' me.

(chorus)
When I hold you, baby, baby,
feels like maybe things will be all right.
Baby, baby, your love's made me free as a song
singin' for ever.
Only yesterday I was sad and I was lonely.
You showed me the way to leave the past
and all its tears behind me.
Tomorrow may be even brighter than today,
since I threw my sadness away only yesterday.

(instrumental and vocal bridge)

I have found my home here in your arms,
nowhere else on earth I'd really rather be.
Life waits for us, share it with me,
The best is about to be,
And so much is left for us to see.

repeat chorus and fade