6.04.2012

Tuyển tập 123 bài nhạc Pháp (1959 - 1989)

Tác giả bài viết: Hoctro https://hoctroviet.blogspot.com

***

Update 1/1/2018:

Tôi có viết một bài mới về sự hình thành nhạc Pháp những năm đầu 1960, mời bạn cùng xem.

 

***

Bạn,

Trong post đặc biệt này, tôi gửi bạn một YouTube gồm 100 bài nhạc xuất sắc tôi tuyển chon. Danh sách này đã được xem trên 893,000 lần trên liên mạng (tính đến tháng 6/2016.) 


6.03.2012

Nghe 37 bài nhạc Pháp với bản dịch Anh ngữ


Bạn,

Nghe nhạc Pháp hay mà còn hiểu được nghĩa thì quá thích thú, chỉ tiếc là tôi không sinh sống ở một nơi nói tiếng Pháp như Paris, Quebec, hay Bruxelles. Thôi thì ráng dòm người ta dịch từ tiếng Pháp qua tiếng Anh vậy, để học hỏi thêm chút chút mớ tiếng Pháp ít ỏi của mình. Mời bạn cùng nghe và xem 37 bài nhạc Pháp sau đây, do một mạng nhân tên là "frenchrescue" tốn công làm videos. (Ấn vào link để nghe.)


Post này cũng để kỷ niệm 300 ngàn lượt trang xem. Cứ đều đều thoi thóp kiểu này hẹn bạn năm 2020! thì sẽ kỷ niệm 1 triệu lượt trang xem :-)